Der findes i dag utallige af webshops, og er der noget, vi kunne tænke os, kan vi hurtigt finde det med en søgning på Google eller Bing. Hertil må man også medtage, at er der noget, vi vil have, så er der som regel altid mindst tre online butikker, der sælger det. Derfor er det vigtigt, at du har en professionel webshop, som imponerer dine besøgende. Selvfølgelig spiller dit varesortiment eller løsninger også en rolle, men en lækker og brugervenlig shop fanger de besøgende. Og opmærksomhed er det, der skal til for at sælge.

 

Et smukt udseende fænger dine besøgende – til en vis grad

Lige som ved mennesker så er det det ydre, der fænger, når det gælder webshops. Det lyder muligvis overfladisk, men når man tænker nærmere over det, giver det god mening. Når noget er dejligt at se på, vil vi gerne kigge på det i længere tid. Denne genstand kan både være et utroligt smukt menneske eller en flot og funktionel online shop. Så når du har en fantastisk udseende webshop, højner du længden af dine kunders besøg.

Fordelen ved en flot og imponerende hjemmeside er også, at dine besøgende vil huske dig. Her må du dog også sørge for, at din hjemmeside fungerer perfekt. Det kan nemlig være lige meget med et dejligt visuelt design, hvis funktionerne er mangelfulde eller slet ikke til stede.

 

Et nemt backend-system gør administration til en leg

Men din webshop skal ikke kun være flot at se på og nem at finde rundt på og bruge. Hvis din shop skal understøtte din forretning, er det et ufravigeligt krav, at den også har et nemt og brugervenligt backend-system. For det er nemlig her, at du eller dine ansatte kommer til at bruge meget af jeres tid med at opdatere shoppen, indsætte nye produkter, håndtere ordrer og så videre.

Vil du udnytte din shop så optimalt som muligt, så skal du også sørge for at få den integreret op imod alle de andre systemer, som du bruger til at få din forretning til at køre rundt. Det kan for eksempel være fragtsystemer, betalingsløsninger, CRM-værktøjer og meget mere.

Ved at forbinde dem alle sammen med hinanden sparer du tid og penge, fordi du mindsker det administrative arbejde i hverdagen. Dermed får du og dine ansatte mere tid til at lave ting, som skaber værdi for virksomheden.

 

Få hjælp og sparring fra erfarne webudviklere

Ønsker du at få udviklet en professionel webshop, bør du henvende dig til et udviklingshus, som både tilbyder udvikling men også sparring. Alt for mange udbydere er alt for glade for at tage imod din ordre uden at tage hensyn til, om designet eller funktionerne overhovedet giver mening i forhold til din forretning.

En professionel og erfaren samarbejdspartner vil ikke holde sin viden tilbage, også selv om det betyder, at du så skal have en løsning, som samarbejdspartneren slet ikke tilbyder. Morning Train er et eksempel på et udviklingshus, som ikke er bange for at dele ud af sin viden og agere sparringspartner. Du kan læse mere om dem her.